Tin ngành

Việt Nam to develop sustainable aquaculture with export revenues of US$12 bln by 2030

By 2030, aquaculture production is expected to reach 7 million tonnes with export revenue of US$12 billion per year, while...

Informa Markets & AGROTRADE

Xem thêm 

Tổng Quan Ngành Việt Nam

Xem thêm 

Informa Markets hợp tác với Hội Thủy Sản Việt Nam (VINAFIS)

Xem thêm 

Nỗ lực cung cấp nước sạch an toàn, ổn định

Xem thêm 

2.000 tỷ đồng làm trạm cấp nước cho ba tỉnh miền Tây

Xem thêm 

Gần 100 nghìn học sinh Miền Tây được tiếp cận nguồn nước tinh khiết

Xem thêm 
×

FanPage

Aquaculture Vietnam