Tin ngành

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN CHUỖI LIÊN KẾT TIÊU THỤ THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM

Ngành nông nghiệp Việt Nam chỉ đạo các địa phương khuyến khích người dân liên kết với các cơ sở...

Việt Nam to develop sustainable aquaculture with export revenues of US$12 bln by 2030

Xem thêm 

Informa Markets & AGROTRADE

Xem thêm 

Tổng Quan Ngành Việt Nam

Xem thêm 

Informa Markets hợp tác với Hội Thủy Sản Việt Nam (VINAFIS)

Xem thêm 

Nỗ lực cung cấp nước sạch an toàn, ổn định

Xem thêm 

2.000 tỷ đồng làm trạm cấp nước cho ba tỉnh miền Tây

Xem thêm 
×

FanPage

Aquaculture Vietnam